Reklamační řád

Formulář – uplatnění reklamace [pdf, 81kB] >>

Záruční doba:

Na zboží je standardně poskytnuta záruka 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem a prodlužuje se o dobu trvání případné reklamace. Může být delší či kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruka je pak omezena datem spotřeby daného produktu. (U kosmetických výrobků je datum minimální trvanlivosti označeno slovy „Spotřebujte do:“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření použít.)

Prodejce odpovídá za všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit kupujícímu.

Pokud zákazník přebírá zboží od přepravní společnosti, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě závady tuto skutečnost nahlásit přepravci.

Uplatnění reklamace:

Nejprve doporučujeme nás kontaktovat  e-mailem tereza@naturale.cz či telefonicky na čísle + 420  723 751 452, abychom se domluvili na optimálním řešení Vašeho problému s dodaným zbožím.

Balík s reklamovaným zbožím lze také rovnou zaslat na adresu: David Drázský, Green Spiral s.r.o., Klikařov 11, 335 01 Neurazy, spolu s formulářem pro uplatnění reklamace (dostupný na našich webových stránkách) a originálem či kopií faktury.

Vyřízení reklamace:

O způsobu řešení reklamace Vás budeme kontaktovat do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vystavíme Vám doklad o převzetí reklamovaného zboží, který bude zaslán na Vaší emailovou adresu.

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem. Bude-li uznána za oprávněnou, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Nelze reklamovat v těchto případech:

Použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů.

Zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.

Vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením.

Vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením.

Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 21. 11. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Proč nakoupit v Naturale.cz?

Při objednávce nad 2000,- Kč doprava zdarma
Precizně vybrané produkty nejvyšší kvality
Jsme připraveni zodpovídat vaše dotazy